"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Monday, March 13, 2006

Malaysia : Kuchipudi duo puts up enchanting show

KUALA LUMPUR, Mar 13:
Two Kuchipudi exponents put up a mesmerising performance at Wisma Tun Sambanthan last night.

The two-hour performance, entitled కూచిపుడి తరంగం (Kuchipudi Tarangam), saw the duo enchant spectators with their lively movements of feet, hands and eyes.

Telegu sisters Kasthoori and Thachayani Ramanaidu, both in their 30s, had learnt the Indian dance, originating from the State of Andhra Pradesh, since they were seven.

They returned home from India last year to spread the gospel of Kuchipudi.

The duo pursued a degree in Kuchipudi dance in India in 1999 when studying Information Technology at University of Madras.

Before that, both had undergone dance training in 1982 at the Temple of Fine Arts under the guidance of Shrimati Radha Gopel Shetty.

The duo were the first two degree holders of Kuchipudi dance in Malaysia.

Both are teaching dance part-time in the Temple of Fine Arts in Brickfields.

Kasthoori, a graphic designer, said the dance is complex and difficult to learn.

“However, throughout the learning process, it has made us more disciplined and able to embrace the more passionate aspects of it,” she said.

Courtesy: The Malay Mail


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home