"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Friday, March 10, 2006

తెలుగు వికాసం

`To capture the market of the developing world there is an attempt to get a hold on the international communication system'

TIME TO ACT: District officials led by Collector K. Vijayanand and M.M. Bhagawat, SP, taking an oath of allegiance to Telugu language in the presence of the State Official Language Commission Chairman A.B.K. Prasad in Nalgonda on Friday

NALGONDA: Chairman of the Andhra Pradesh Official Languages Commission A.B.K. Prasad has seen "an international attempt" to demean languages like Telugu.

Addressing `Telugu Vikasam', an awareness programme meant for Government officials, at China Venkata Reddy function hall here on Friday, he said, "To capture the market of the developing world, there is an attempt to get a hold on the international communication system. In this process, English is being promoted in a big way."

He said the World Bank was making an attempt to influence the education system at the primary level.

He observed that 30 per cent of children in the State had distanced themselves from their mother tongue. "If the trend continues unabated, creativity will come to an end," he said.

Plea to officials

He further appealed to the officials to use Telugu in their files for a better reach.

Later, speaking to reporters, Mr. Prasad observed that inscriptions and coins should also be considered apart from the written text while according the ancient language status to any language.

Demanding that Telugu be recognised as an ancient language, he said, "Since others questioned the roots of our language, we are forced to show the reasons as to why our language should be accorded the status."

Oath administered

In the presence of Mr. Prasad, officials including Collector K. Vijayanand and SP M. M. Bhagwat took an oath of allegiance to Telugu language.

Rally taken out

Earlier, a rally was taken out from Shivajinagar to the function hall to highlight the need of using Telugu in day-to-day life.

Member of the commission Kaluva Mallaiah, municipal chairperson P. Venkatanarayana Goud and District Revenue Officer M. Champa Lal and others also spoke on the occasion.

Courtesy: The Hindu
Technorati tags: ,
tcld2006

Labels:


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 9:57 PM, Blogger Omni గారు చెప్పినారు...

Hello from America!! :-)

(Click here if you dare)

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home