"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Thursday, March 23, 2006

TTD to celebrate Annamayya fete

Simultaneous celebrations at Tirumala, Tirupati, Tiruchanur, Tallapaka and Kadapa

TIRUPATI: The Tirumala-Tirupati Devasthanams is gearing itself for an elaborate celebration of saint-poet Tallapaka Annamacharya's 503rd Aradhana festival. Significantly, the fete would be observed simultaneously at Tirumala, Tirupati, Tiruchanur, Tallapaka (his birth place) and Kadapa (his home district) for seven days from March 26.

The highlight would be opening ceremony at Tirumala in the wee hours of March 26, when the deities of Lord Venkateswara and his two consorts along with the bronze icon of Annamayya would be taken in a colourful procession.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home