"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Monday, January 09, 2006

స్వాతి


...purchased recently in Sunnyvale, California


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


2 Comments:

At 3:28 AM, Blogger kiran kumar Chava గారు చెప్పినారు...

2$ = 100 Rs?

We have it for 10 Rs...

BTW Have u subscribed it ? or any other source?

may be u can put this image to wiki?

 
At 5:18 AM, Blogger v_tel001 గారు చెప్పినారు...

Kiran, I bought it in an Indian store.
I will put this on wiki.
I also have images of Andhra Bhoomi and Telugu Times in the Telugu Flickr Group. You can also add your photos related to Telugu, like the inauguration function of Telugu software etc. in the group.

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home