"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Friday, December 30, 2005

Issue all orders in Telugu, staff told

Chittoor, Dec. 29: Telugu Official Language Committee chairman A.B.K. Prasad stressed that there was an absolute need to change the mindset of the district officers. Chief Minister Dr Y.S. Rajasekhar Reddy had given the green signal for initiating stern action against anybody violating the instructions and directions of the Official Language Committee, he added.

Addressing a meeting at the ZP meeting hall here on Thursday, he said that there was no difficulty in using the official Telugu language for all correspondence. He said that the High Court had given directions to lower courts to deliver their judgements in Telugu only. He said that he had visited nine districts and observed the implementation of the official language.

Chittoor RDO O. Seshaiah, municipal chairperson Sarala Mary and municipal commissioner V. Rajendra Prasad were present. District in-charge minister N. Raghuveera Reddy, district collector S.S. Rawat, Zilla Parishad chairperson Reddamma and SP V.V. Gopalakrishna did not turn up to take part in the meet because of their busy schedule for the CM’s visit to Tirupati on Thursday.

Courtesy: Deccan Chronicle


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home