"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Monday, December 26, 2005

Ancient language status for Telugu sought

It may not be the dialect of elite by 2015: UNESCO report

  • Call for movement to rejuvenate Telugu language, literature
  • Globalisation has tell-tale effect on Telugu, says Thelakapalli
  • Sahithi Sravanthi to conduct Sahityasala at Kadapa soon

KADAPA: Telugu language, whose script dated back to 1,000 years, requires recognition as an ancient language, on the lines of Tamil, Sahitya Sravanthi State convenor తెలంకపల్లి రవి ( Thelakapalli Ravi ) demanded on Monday.

Modernisation of Telugu literature and recognising the language an ancient one were imperative in the golden jubilee year of Telugu as official language, he said at a press conference here. Tamil could attain its due status due to extensive research, he said.

He called for a movement to rejuvenate Telugu language and literature. A cultural renaissance was needed to counter the growing influence of globalisation, which posed newer challenges to Telugu literature, he stated.

In the wake of UNESCO's recent report that Telugu may not be the dialect of elite sections by 2015 due to growing influence of English, concerted efforts were needed to rejuvenate the language and literature, he said.

Onset of globalisation in the 1990s gave rise to insecurity and imbalances, which had its tell-tale effect on Telugu language, he said.

Kavi sammelanam

Sahithi Sravanthi, a broader literary forum, would organise జనకవనం ( Janakavanam ), a kavi sammelanam here on January 2, in which about 150 progressive writers would amply portray people's aspirations and woes, Mr. Ravi said.

The sammelanam slated at ZP Sabha Bhavan would be inaugurated by noted poet K. Siva Reddy and Jwalamuki, Rachapalem Chandrasekhara Reddy and Singamaneni Narayana would take part, he said.

The forum promoted writings with a social outlook and against globalisation, communalism and terrorism, he said. Sahithi Sravanthi would conduct a Sahityasala and it would be held at Kadapa in the next quarter.

It was also bringing out a quarterly journal Sahitya Prasthanam, he said. Its Kadapa district convener D. Syam, Anantapur convenor S. Kumaraswamy and CITU district president A. Raghunatha Reddy took part.

Courtesy: The Hindu

Keywords: Telugu , Andhra Pradesh , ancient classical language status demand , TCLD2006

Labels:


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home