"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Friday, November 11, 2005

Vijayawada : Walk to support mother tongue

Vijayawada, Nov. 10: The Telugu Bhasha Chaitanya Samiti would organise a walk in the city on November 11 as part of the valedictory of the State Formation Week celebrations. The Samiti president, Mr M. Narayana Prasad and general secretary, Ms K. Vimala Kumari, here on Thursday said that the walk would be held upto the labour office at Satyanarayanapuram from the sub-collectorate.

They said that the walk was being organised to sensitise people on the importance of promoting mother tongue Telugu, which is called the Italian of the East. They expressed concern over the increasing tendency to ape western culture while looking down upon the mother tongue. The Samiti leaders also regretted that people were ill-treating those who speak Telugu and respecting those who spoke English.

Courtesy: Deccan Chronicle


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home