"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Tuesday, November 08, 2005

Telugu version of PV's book 'Ayodhya' soon

VIJAYAWADA: Penguin plans to release `Ayodhya,' a close account of the events that led to the demolition of the Babri Masjid on December 6, 1992, authored by former Prime Minister of India P.V. Narasimha Rao.

D. Ashok Kumar of Alakananda Publishers (a sister concern of Ashok Book Centre) announced this here on Monday. The book centre organised a book exhibition in connection with the 70-year celebration of Penguin publishers. He said that a Telugu translation of the book was being jointly published by Penguin and Alakananda.

Speaking on the occasion, manager of British Library, Hyderabad, Sudhakar Goud underscored the need to promote book reading.Mr. Goud said if one did not read, one could not imagine. And if one could not imagine, there would be no creativity. "Vijayawada is the cultural and publishing capital of the State. The city had played a vital role in spreading the library movement during the freedom struggle," he reiterated suggesting formulation of pressure groups to encourage book-reading. He said book-lovers need not feel disappointed since there was an annual growth of 3.5 per cent in books published worldwide.

Call to parents

Citing formation of reading clubs in Hyderabad, Mr. Goud urged parents to inculcate reading habit among their children.

Senior journalist C. Raghavachari said the association of Penguin with India was emotional. Though India had only one Nobel laureate in literature, Indians had been patronising books for long.

P. Ramanujam of Andhra Loyola College and others were present

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home