"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Wednesday, November 09, 2005

TN : Party to be launched to protect Telugus' interests

CHENNAI: A new party will be launched in Tamil Nadu to "protect the interests of Telugu speaking people."

The decision was taken at a meeting of the Tamizhaga Telugar Advisory Committee here.

The flag and symbol would be released after registration with the Election Commission.

The meet expressed its dissatisfaction at the political marginalisation of Telugu-speaking people, though they constituted 35-40 per cent of the State's population. The meeting demanded that besides free electricity, farmers be given fertilizer, pesticides and agricultural implements at a subsidised rate.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


2 Comments:

At 8:01 PM, Blogger kuffir గారు చెప్పినారు...

better late than never. to think that no signboard in chennai, a city named after a telugu, pays even token respect to telugu makes one wonder whether there are any telugus at all in tn.

 
At 9:19 AM, Anonymous Anonymous గారు చెప్పినారు...

I like your site.. Please check this site too.

http://amazingtelugus.blogspot.com

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home