"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Tuesday, November 01, 2005

Andhra Pradesh celebrates 50 years of formation

Hyderabad: Andhra Pradesh Tuesday celebrated 50 years of statehood with Chief Minister Y.S. Rajasekhara Reddy and opposition leader N. Chandrababu Naidu opposing the demand for bifurcation of the state even as Telangana Rashtra Samiti (TRS) observed a 'black day'.

Official functions, parades and cultural programmes in different parts of the state marked the day, which coincided with Diwali.

Andhra Pradesh was the first state to be formed on linguistic basis in 1956.

Elated over the crushing defeat of TRS in the recent municipal elections, Rajasekhara Reddy hinted that the demand for statehood to Telangana region would subside while his predecessor Naidu advocated the need to keep the state united for its overall development.

However, TRS observed it as 'black day' alleging that people of the backward region were betrayed.

Hoisting a black flag at the party office here, A. Narendra, TRS leader and union minister of state for rural development, declared that people of the region would celebrate next Diwali in their separate state.

"This agitation will not stop till we get a separate state," he said.

Rich tributes were paid to Potti Sriramulu and other leaders who played a key role in the formation of a united state for Telugu people.

The main function was held at NTR Stadium in Hyderabad, where a colourful parade was held and hundreds of children participated in the cultural programme.

Addressing the gathering, the chief minister said his government was striving towards the development of the state without neglecting any region.

Listing out the steps taken during the last 18 months to revive agriculture and rural economy, he said a massive initiative to complete all irrigation projects had been launched to turn Andhra Pradesh into a green state.

He said the government was also focussing on industry, information technology and biotechnology.

Reddy alleged that neglect of irrigation sector and the lop-sided priorities of the Telugu Desam government during 1995-2004 were the main reasons for revival of demand for separate Telangana.

This state of 76 million acquired its present boundaries Nov 1, 1956, when Telugu speaking Telangana region of the then Hyderabad state was merged with the Andhra state.

In 1953, Andhra state was formed after prolonged agitation by people of the Telugu speaking region of Madras state.

Sriramulu, who began his fast unto death on Oct 19, 1952 here, died after 56 days. That sacrifice resulted in the formation of the Andhra State on Oct 1, 1953 with Kurnool as its capital. Later a States Reorganisation Commission (SRC) set up by the union government recommended formation of Andhra Pradesh by merging Telangana with Andhra state.

People of Telangana initially wanted to have their own state but later relented after they were given certain assurances about proper representation in jobs and education.

However, the region witnessed violent agitations for separate statehood in 1969 and 1972 when protagonists alleged neglect of the region and violation of all promises made.

Courtesy: NewKerala


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home