"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Friday, November 04, 2005

Moves afoot to promote Telugu

Language panel for compulsory education in Telugu up to secondary school level


 • Around 70 per cent of the children aged between 5to 13 are studying in English medium
 • A UNESCO study reveals that out of 6,000 languages in the world about 3,000 are on the brink of extinction

 • NIZAMABAD: Official Language Commission member Kaluva Mallaiah has said that the Commission is making efforts to protect and promote Telugu culture apart from implementing the mother tongue in Government offices.

  Addressing a press conference after concluding his two-day visit to the district, here on Thursday, he said in that in Andhra Pradesh 70 per cent of the children aged between five and 13 years were studying in English medium and added that it was not a good sign.

  Therefore, the Commission wanted the Government to introduce compulsory education in Telugu medium up to the Secondary School level.

  Corporate culture

  With the advent of the corporate culture in Intermediate education the managements were encouraging students to take Sanskrit as the second language.

  But, this too was not a good sign for the improvement of Telugu language, and hence the Commission had asked the college managements to make Telugu compulsorily, he said.

  According to a study conducted by the United Nations Educational Scientific Children's Organisation, out of 6,000 languages in the world about 3,000 were on the brink of extinction in the near future and Telugu was one among them, he said.

  Expressing fears about the future of Telugu, he said if the same situation continued Telugu would disappear in next 20 years.

  All-round development

  To avert the danger every Telugu man should speak in his mother tongue and work hard for protecting it.

  On the occasion, he sought to remind that all advanced countries and States achieved all round development by promoting and studying in their own language.

  It did not mean that English language should not be learnt. English was an international link language and one could not rule out its significance in the education and research.

  However, it could be learnt by continuing education and speaking in Telugu, he clarified.

  District Revenue Officer C. Sriram Reddy was also present.

  Courtesy: The Hindu


  Want your own TELUGU BLOG?
  Get it today!
  Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


  0 Comments:

  Post a Comment

  Links to this post:

  Create a Link

  << Home