"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Monday, November 14, 2005

Telugu rhymes for tiny tots

VCD released to keep the language alive among children


 • Efforts on to identify schools to teach these rhymes
 • Many children don't speak Telugu at home
 • VCD to be sold in schools soon

 • HYDERABAD: The little star that twinkles in the distance and the little miss muffet need no longer herald children's education. Telugu rhymes passed down generations by word of mouth may soon be taught in schools.

  The second VCD in the series, `Chinnari Chitti Geetalu' ( చిన్నారి చిట్టి గీతాలు ) or children's songs was released today by Chairman of the Official Languages Commission, A.B.K. Prasad. He said that it would form part of his efforts to identify 12 to 20 schools in various districts in the State where these rhymes may be taught.

  Speakers at the cassette-release function stressed the need to keep Telugu alive among children. And the best way to do this is to initiate children into Telugu rhymes, they said.

  `Child remains a child'

  Many children have no experience of childhood since they are forced to study all the time. Songs like these ensure that the child remains a child, said Mr. Prasad.

  Many Telugu children do not speak the language at home and if this continues Telugu will be a dead language soon. Having said this, he added, "We are not against other languages, we only want to preserve our own."

  Professor at Niloufer Hospital, Dr. Narasimha Rao said the child mind has to be treated like a software that has to be programmed early in life. This is important for the child's emotional development and to promote his/her interpersonal relations.

  Chairman of the A.P. Press Academy, Devulapally Amar, Additional Judge, City Civil Courts, M. Rajender and Managing Partner of Tooni Arks and animator of the VCD, J.N. Pradeep also attended the function. This VCD costing Rs. 99 may be sold in schools soon. The first VCD in the series was released in November 2004.

  Courtesy: The Hindu


  Want your own TELUGU BLOG?
  Get it today!
  Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


  0 Comments:

  Post a Comment

  Links to this post:

  Create a Link

  << Home