"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Monday, October 24, 2005

Lectures on "Telugu Prabandhas"

Hyderabad: The President of +Rasamayi+, a leterary and cultural organisation, will conduct lectures on Telugu +Prabhandas+ from October 27 to November 6 in the city.

Addressing the press here, he said nine famous poets would participate lectures on +Prabhandas+, which were written by the "Ashtadiggajas" (eight poets) in the court of Emperor Sri Krishnadevaraya of the Vijayanagar empire.

He said the nine poets would also be facilitated on November 6.

He said Acharya A Shivareddy, C Anandaramam, T Srinivasacharya, M Shivaprasad, K Venkat Reddy, R Kavitha Prasad, M Mohan, C Ramanaiah and K Venkatasivaiah will participate in the lectures.

Courtesy: NewKerala.com


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


4 Comments:

At 9:56 AM, Anonymous dissertation writing services గారు చెప్పినారు...

Lectures are to provide proper education and understanding to comprehend and understand each details, situations and problems. Things may sometimes bother our thought and we often ask but couldn't even answer one of it that is why lectures are being held.

 
At 8:49 PM, Blogger Roy J. Fischer గారు చెప్పినారు...

We are the main best paper composing administration that does not bargain on nature of the work independent of the value design picked by the client. DissertationEmpire

 
At 1:29 AM, Blogger Gerald A. McDade గారు చెప్పినారు...

This comment has been removed by the author.

 
At 2:55 AM, Blogger Unknown గారు చెప్పినారు...

The organization is exceptionally devoted to giving finely-composed and truly referenced expositions at genuinely reasonable costs.Do My Dissertation Now

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home