"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Sunday, May 29, 2005

Telugu song tops Tamil music charts

The irony of the statement is not missed out even as the Telugu song రా రా (raa raa) continues to top the Tamil music charts for the second consecutive week. The movie is చంద్రముఖి (Chandramukhi), superstar Rajnikanth's latest flick. After the disappointment of బాబా (Baba), Rajni has come back in a big way with Chandramukhi breaking all records at the box office. It's story happens to be the veiled adaptation of the sensitive Malayalam movie మణచిత్రఝు (Manichitrazhu).

The music director Vidyasagar has managed to include a classical number in the form of this Telugu song. The Keralite singer, Binni Krishna Kumar, has effective control over her melodious voice. The heroine sings this song with memories of her previous birth. The orchestration and percussion perfectly fall in place. And going by the reviews and the music charts, the Tamil audience seems to love this classical effort.


Given below are the lyrics of the song in Telugu unicode and RTS versions. The song can be heard here.

Chandramukhi (2005)
Producer:Ramkumar
Director:P.Vasu
Cast:Rajnikanth, Prabhu, Jyothika, Nayantara, Vadivelu
Music:Vidyasagar
Singers: Binni Krishna Kumar, Tippu

రా రా... రా రా...
రా... రా...
సరసకు రా రా...
రా రా ...
చెంతకు చేరా...
తాళమే నీదిర
మేలుకో రాకర
శ్వాసలో శ్వాసమై
రా రా...

రా రా... రా రా...
రా... రా...
సరసకు రా రా...
రా రా ...
చెంతకు చేరా..
తాళమే నీదిర
మేలుకో రాకర
శ్వాసలో శ్వాసమై
రా రా...

తోం తోం తోం...తోం తోం తోం...
ఆఅఆఅఆఅఆఅ ఆఅఆఅఆఅఆఅ...
ఆఅఆఅఆఅఆఅ ఆఅఆఅఆఅఆఅ...
దిరనన దిరనన దిరనన దిరనన
ఆఅఆఅఆఅఆఅ ఆఅఆఅఆఅఆఅ...
దిరనన దిరనన దిరనన దిరనన
ఆఅఆఅఆఅఆఅ ఆఅఆఅఆఅఆఅ...

నీ కున్దునే కోరి
అభిసాలికై నేను
లేచాను సుమనోహరా
కాలాన మరుగైన
ఆనంద రాగాలు
వినిపించ నిలిచాను రా

తనన ధీంత ధీంత ధీంతన
తనన ధీంత ధీంత ధీంతన
తనన ధీంత ధీంత ధీంతననా

వయసు జాలమూపలేదుర
మరుల వున్న చిన్న దాన్నిర
అనువుమాక తీర్చ రావెర రావెరా
సరసలసల రగిలిన
పరువపు సొతయెడి థడిపొడి థడిపొడి
తపనల స్వరమిది రా రా రా రా
రా రా... రా రా... రా రా...

[సంగీతం...]

అ..క..ల..క..ల..క..లకలకలక...

[సంగీతం...]

యే బంధమో యే బంధమో...
యే జన్మ బంధాల సుమ గంధమో...

యే స్వప్నమో ఇది యే స్వప్నమో...
నయనాల నడయాడు
తొలి స్వప్నమో...

విరహపు యెథలను వినవ
నీ పడవడు తనవులు కనవా..

మధువల మనసను థెలిసి
నీ వలపును మరచుటె సులువ..

ఇది కనివిని యెరుగని
వలపుల కలయిక

సరసకు విలిచితి
విరసము తకదిక..

జిగి జిగి జిగితికి
సొగసుల మొరవిని...

మిలమిల మగసిరి
మెరుపుల మెరియక...రా రా రా రా
రా రా...

అ..క..ల..క..ల..క..లకలకలక...

[సంగీతం...]

థాం థరికిడ థీం థరికిడ థోం థరికిడ నం థరికిడ...
థథ థరికిడ థిథి థరికిడ థోం థోం థరికిడ
నం నం థరికిడ ....
థాం థీం థోం నం
జుం జుం థా...
థాం థీం థోం నం
జుం జుం ....
థకిట థికిట థోం కిట నం కిట
థకథకిడ
థథ థలాంగు థోం
థథ థలాంగు థోం
థథకిథ్థలాంగు థోం...
థలాంగు నహక్కజుం
థతీంథ నహక్కజుం

****

raa raa... raa raa...
raa... raa...
sarasaku raa raa...
raa raa ....
ceMtaku cEraa..
taaLamE needira
mElukO raakara
SvaasalO Svaasamai
raa raa...

raa raa... raa raa...
raa... raa...
sarasaku raa raa...
raa raa ....
ceMtaku cEraa..
taaLamE needira
mElukO raakara
SvaasalO Svaasamai
raa raa...

tOM tOM tOM...tOM tOM tOM...
AaAaAaAa AaAaAaAa...
AaAaAaAa AaAaAaAa...
diranana diranana diranana diranana
AaAaAaAa AaAaAaAa...
diranana diranana diranana diranana
AaAaAaAa AaAaAaAa...

nee kundunE kOri
abhisaalikai nEnu
lEcaanu sumanOharaa
kaalaana marugaina
aanaMda raagaalu
vinipiMca nilicaanu raa

tanana dheeMta dheeMta dheeMtana
tanana dheeMta dheeMta dheeMtana
tanana dheeMta dheeMta dheeMtananaa

vayasu jaalamoopalEdura
marula vunna cinna daannira
anuvumaaka teerca raavera raaveraa
sarasalasala ragilina
paruvapu sotayeDi thaDipoDi thaDipoDi
tapanala svaramidi raa raa raa raa
raa raa.. raa raa.. raa raa..

[music....]

a..ka..la..ka..la..ka..lakalakalaka...

[music....]

yE baMdhamO yE baMdhamO...
yE janma baMdhaala suma gaMdhamO...

yE svapnamO idi yE svapnamO...
nayanaala naDayaaDu
toli svapnamO...

virahapu yethalanu vinava
nI paDavaDu tanavulu kanavaa..

madhuvala manasanu thelisi
nee valapunu marachuTe suluva..

idi kanivini yerugani
valapula kalayika

sarasaku viliciti
virasamu takadika..

jigi jigi jigitiki
sogasula moravini...

milamila magasiri
merupula meriyaka...raa raa raa raa
raa raa...

a..ka..la..ka..la..ka..lakalakalaka...

[music....]

thaaM tharikiDa theeM tharikiDa thOM tharikiDa naM tharikiDa...
thatha tharikiDa thithi tharikiDa thOM thOM tharikiDa
naM naM tharikiDa ....
thaaM theeM thOM naM
juM juM thaa...
thaaM theeM thOM naM
juM juM ....
thakiTa thikiTa thOM kiTa naM kiTa
thakathakiDa
thath thalaaMgu thOM
thath thalaaMgu thOM
thathakiththalaaMgu thOM...
thalaaMgu nahakkajuM
thateeMtha nahakkajuM


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 4:34 AM, Blogger whatever గారు చెప్పినారు...

This comment has been removed by a blog administrator.

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home