"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, May 21, 2005

శ్రీ వేంకట చలపతి పద్యాలుThese are poems composed by Jai Sankar Aluru, a staunch devotee of Lord Venkata Chalapathy. The compositions are his small dedication to the Lord Venkata Chalapathy at Srigiri (a special temple of Lord Srihari) which he had seen. The temple is in the town named Ongole, in Prakasam district of Andhra Pradesh, India. The మూర్తి (holy shrine) in this temple resembles Lord Venkata Chalapathy of Tirumala.

The poems are composed in Telugu and Jai has also given the English translations for them.


కలదని తలచిన చాలు కలియుగ వాసుడు
తానే కదలివచ్చి కాపాడును కంటికి రెప్పయి
నమ్మిన క్షణమునుండి (నిన్ను) వదిలి వెల్లడు
అతని కరుణ కటాక్శ వీక్శణ శ్రీరామరక్షయ్యి

"If you believe in his existence, the Lord of Kaliyuga, He himself will come to save you from your danger (as like in Gajendra Moksham).He will serve you like an eyebrow to an eye. His caring and gracious vision wont leave you from the moment you trust him ( as like Ramas protection to sugriva in Ramayana ) "

******


తానే జగత్తు అని నమ్మిన నాడు
తరించి పోవును నీ జన్మంబు,
"ఏ పురాణమున ఎంతవెదకినా,స్రీపతి దాసులు చెడరన్నదునూ.."
అని పలికిన అన్నమయ్య పద సాక్శిగ

"Your life is really safe and cool ,when you realise that he is the universe.The song of Annamacharya , which means " No devotee of Lord failed to accomplish his tasks ". This line is a support tomy statement."

******


తలచినా, మరి కొలచినా
పిలిచినా, మరి పూజించినా
ఆ నాధుని మధుర నామము
ప్రసాదించును సుఖ సంపద సౌభాగ్యమ్ములు.

కొలవనవసరము లేదు కాథ్యాయిని వ్రతాలు,
నోచనవసరము లేదు నిష్ట ఉపవాసాలు,
చేయనవసరము లేదు వేదాధ్యాయనాలు,
అవకాసంబులు లేని నాడు.

It is just enough to think of him in mind / perform a prayer or atleast calling ( chanting) his sweet name, you will be blessed with happiness, prosperity added with your requirements.

There is no need to perform Goddess Lakshmi's vratam for money sake and there is no need to do a fasting (upavasam) or chanting of Vedas, when there is no possibility."

******


తలపున ఆటని నిమ్పిన,
తానే నీవని తలచువాడు,పురుశోత్తముడు.
తలచినవానిది భాగ్యము,
తలవని జన్మము ఎలా,
తనని తలచిననాడు చింతించనెలా.

"If you, just fill HIM in your thoughts, He( the Lord) will see himself in you and will be with you all the times. One who fills Him(the LORD) in ones thoughts will be really ,with prosperity and is hence the Luckiest. The one who won't feel HIM in one's thoughts is going to suffer a lot. There is no need to worry and fear, when HE is here ,(with YOU).

******


శ్రీగిరీసుని తలచిన సిరులకేమి లోటు,
వై తొలగిపోవును దుశ్టాలోచనలు,
కరిగిపోవుదురు కథోర మనసులు సైతము,
సారను వేడుము శ్రీగిరీసుని పాదపద్మములను.

( The word Sreegiri has its meaning in itself. Sree means Goddess Maha Lakshmi and giri means HILL. As the Lord residing on this hill, and the Goddess is residing on HIS heart(encarved), the hill on which he is, is called Srigiri. There is a town by name Ongole, (Prakasam District-Andhra pradesh), India. Ther is a temple of Lord Venkateswara on the Hill in the Heart of the city. Even in this place , the temple is located on the Seventh Hill just like in Tirumala . The murthy (Holy Shrine) of Sri Venkateswara in this temple at Sreegiri resembles the Shrine of Lord Venkata Chalapathy at Tirumala. This is my dedication to the lotus feet of Sree Venkata Chalapathy, who is also called as lord balaji, lord Srihari, Lord Padmavathi Vallabha, the Great Almighty of SreeGiri) .

"If you fill HIM in your thoughts, There is no scarcity for money or prosperity or any thing. The bad thoughts will be out of your way and out of your mind. Even the cruel minded hearts will melt. So lets fall on his Lotus Feet and get his Abhayam to cross the Samsaara Sagaram ( the Ocean of Transmigration ) and enjoy the Ananda Sagaram ( Ocean of Bliss).

******


సారను సారను శ్రీగిరీశా సారను సారను,
రక్శింతుమమ్ము తిరుమలేశ పాహి పాహి,
సత్బుద్ధిని ప్రసాదించి పరంధామ,
పరీక్శించకు మమ్ము భక్తపారిజాత.

"Lets all fall on the Lotus feet of Sri Venkata Chalapathy and ask him to help us and save us from evil and evil-doers. Lets pray to him to bless us with good thoughts and a mind to serve him without testing us in times of troubles."

******

Jai Sankar Aluru presently resides in USA and is pursueing his Masters in Information Systems. He can be contacted at sankar_jai8@yahoo.com .Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


7 Comments:

At 2:10 AM, Anonymous Anonymous గారు చెప్పినారు...

Hi,
Namsthe Kiran Garu,
This is Jai sankar Aluru, the poet of Sri venkata Chalapathi padhyalu from USA. I really apprecite the idea of your website which is a good place to share such all. The way you presented mine is really good.
Thankyou,

Jai.

 
At 2:11 AM, Anonymous Anonymous గారు చెప్పినారు...

Hi,
Namsthe Kiran Garu,
This is Jai sankar Aluru, the poet of Sri venkata Chalapathi padhyalu from USA. I really apprecite the idea of your website which is a good place to share such all. The way you presented mine is really good.
Thankyou,

Jai.

 
At 8:27 PM, Anonymous Anonymous గారు చెప్పినారు...

awsome and nice poems. gr8 to know n a pleasure tht u shared with all.

 
At 12:31 AM, Anonymous JAI SANKAR ALURU గారు చెప్పినారు...

Hi kiran garu,
I got inspired with our blog. With your inspiration, I created a blog. Can you add a link on your blog to my site.

Here is the link: http://jaialuru.blogspot.com/

I appreciate it,if I can have a feedback.

With regards,
Jai

 
At 11:06 PM, Blogger Jai Sankar గారు చెప్పినారు...

Jai Sankar Aluru presently resides in USA and is pursueing his Masters in Information Systems. He can be contacted at sankar_jai8@yahoo.com

Could you please update the last para with. the below....

Jai Sankar Aluru presently resides in USA and is working as a I.T Professional in Information Systems.He can be contacted at jaisankar.aluru@gmail.com

 
At 8:28 AM, Anonymous Anonymous గారు చెప్పినారు...

A片,A片,成人網站,成人影片,色情,情色網,情色,AV,AV女優,成人影城,成人,色情A片,日本AV,免費成人影片,成人影片,SEX,免費A片,A片下載,免費A片下載,做愛,情色A片,色情影片,H漫,A漫,18成人

a片,色情影片,情色電影,a片,色情,情色網,情色,av,av女優,成人影城,成人,色情a片,日本av,免費成人影片,成人影片,情色a片,sex,免費a片,a片下載,免費a片下載,成人網站,做愛,自拍

情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,情趣用品,情趣用品,情趣,情趣

A片,A片,A片下載,做愛,成人電影,.18成人,日本A片,情色小說,情色電影,成人影城,自拍,情色論壇,成人論壇,情色貼圖,情色,免費A片,成人,成人網站,成人圖片,AV女優,成人光碟,色情,色情影片,免費A片下載,SEX,AV,色情網站,本土自拍,性愛,成人影片,情色文學,成人文章,成人圖片區,成人貼圖

情色,AV女優,UT聊天室,聊天室,A片,視訊聊天室

一夜情聊天室,一夜情,情色聊天室,情色,美女交友,交友,AIO交友愛情館,AIO,成人交友,愛情公寓,做愛影片,做愛,性愛,微風成人區,微風成人,嘟嘟成人網,成人影片,成人,成人貼圖,18成人,成人圖片區,成人圖片,成人影城,成人小說,成人文章,成人網站,成人論壇,情色貼圖,色情貼圖,色情A片,A片,色情小說,情色小說,情色文學,寄情築園小遊戲, 情色A片,色情影片,AV女優,AV,A漫,免費A片,A片下載

 
At 8:12 PM, Blogger raybanoutlet001 గారు చెప్పినారు...

saints jerseys
ray ban sunglasses outlet
chicago bulls jersey
nike blazer
san antonio spurs jerseys
prada outlet
cardinals jersey
nike air huarache
nike store
coach outlet store

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home