"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, May 14, 2005

Ugadi celebrations in Qatar


A musical performance by members of the Telugu Kala Samiti to mark the Telugu New Year Ugadi at Al-Shaheen Recreation Club, Mesaieed.

DOHA: The Telugu Kala Samiti (TKS), an Indian cultural body is organising a singing competition from May 27 to May 29 in remembrance of the great composer Annamacharya from the south Indian state of Andhra Pradesh.

The competitions, which will be open for boys and girls will be held in junior, senior and sub junior categories. The last date for submitting the entries is May 25.

Further details can be had from Yamini Srinivas (4652031) or Subha Anupindi (4439315/5656845). Registration forms will be available at ICC or with the Samiti officials.

Meanwhile, TKS organised a colourful cultural event dubbed Pandaga (festival) recently to mark the Telugu New Year Ugadi at Al-Shaheen Recreation Club, Mesaieed.

Zeyad Abu Ajina, managing director of Al Jabor Construction Company who was the chief guest inaugurated the event. Arun Milan of ICC and Trust Exchange Manager Brahma Rao also spoke.

The highlights of the event were a skit performed by Chamu Prasad and Durga Srinivas, an orchestra performed by a group of ladies, a skit by Meghana, Ritwik and Murali Krishna, and another skit 'Paramananda Shishyulu' by little kids.

The Peninsula


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 5:48 PM, Blogger srinivas గారు చెప్పినారు...

hello friends,

i am srinivas, newly came to doha from visakhapatnam.

'TO ALL PEOPLES WHO ARE QATAR TELUGU PEOPLES,
HAPPY PONGAL"

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home