"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Wednesday, May 11, 2005

VCD of Telugu play released

HYDERABAD: Sri Krishna Rayabaram, the famous verse-studded Telugu play based on myths, may have already been staged many a times, but it still can attract many. Any theatre actor would give his eye-teeth for the roles of Sri Krishna and Arjuna in the play. And the verses in Telugu from the play are popular all over the State.

Cashing in on the immense popularity of the play, noted film director V V Vinayak has brought out a VCD of the play, Sri Krishna Rayabaram. Directed by the famous stage director Deekshit D S, the VCD version of the play has Gummadi Gopalakrishna doing the main role of Sri Krishna. Gummadi had won awards from the State Government for enacting this role.

The VCD is brought out in association with A P Department of Culture.

Gummadi’s rendering of the famous verses is marked with excellence.

NewIndPress


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 7:29 AM, Anonymous Anonymous గారు చెప్పినారు...

Sir thank you for your patience to develop the Telugu Drama about Sri Gummadi Gopala Krishna,

He is one of my Best Actor in India,

I like him very much
Kindly send the total video of Sri Krishna Rayabaaram to my email

Thanking Yiou Sir

Truly Yours
G Paripurna Chary

gpchary2008@gmail.com

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home