"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Monday, January 19, 2009

First Telugu Bloggers' Meet in America : 1st Feb '09, Bay Area, California

"TELUGU...from palm manuscripts of ancient times...to palm OSes, laptops of today...that is our aim" - vee tel, telugublog, Feb 2006

From the starting of the Telugublog group, leading to the nascent bloggers' meets in Hyderabad, India, to the wide-spread attention garnered by the e-Telugu meetings in the National and Regional media, the Telugu Computing Movement has indeed come a long way.

The future of this mellifluous, Classical language indeed lies in the adoption of new technology and making people aware of the new medium to take their ideas and thoughts to the world.

This Movement is now going to take on a new chapter with the first ever Telugu bloggers' meet going to be organized outside the shores of India. We aim to bring the Telugu Computing Movement to America and invite you to be part of this historical event. The Telugus in North America have been among the highly skilled and successful communities present here, and are a reservoir of talent which is still untapped. The Silicon Valley will the starting point for this movement in the United States.

The first Telugu Bloggers' Meet in North America is going to be organized in the Bay Area, California on Feb 1st, 2009.

Venue: 4251 Escudo Ct, Dublin, CA 94568
Date: 1st Feb 2009
Time: 2:00pm to 4:00pm


ALL Telugu bhAshAbhimAnyulu are invited !

Agenda
  • How can we , as a team contribute to create more awareness of our language in this new wave of Telugu blogging
  • Use upcoming BATA / SiliconAndhra / ATA, TANA functions to be a launch pad for expanding Telugu Blogs and popularizing the Telugu Computing Movement
  • See if Koumudi would be interested in promoting/conducting a "kathA" competition, TOPIC focussed on creating awareness / promoting the telugu language.
  • How can we try to improve the pathetic state of "nATakam" and folk arts
  • How efficiently can we use local Telugu Associations from different states in our effort
  • Making the national, regional and international media, include Telugu Magazines/ webzines like Koumudi, Telugunaadi, eeMaata a medium to propagate Telugu Computing Movement globally

Labels:


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


5 Comments:

At 6:37 PM, Blogger పద్మనాభం దూర్వాసుల గారు చెప్పినారు...

Wishing the event all success
- Padmanabham Durvasula

తెలుగు బ్లాగర్ల సమావేశం విజయవంతం కావాలని మనసారా కోరుకుంటున్నా
- దూర్వాసుల పద్మనాభం

 
At 10:03 AM, Blogger అబ్రకదబ్ర గారు చెప్పినారు...

ఆహ్వానం తెలుగులో ఉంటే మరింత సముచితంగా ఉండేది.

 
At 10:14 AM, Blogger Spandana Foundation గారు చెప్పినారు...

To contribute to the global effort to promote Telugu Language, Spandana Foundation started "Padyaala Thoranam" program across the globe to encourage NRI telugu kids to learn Sumathi and Vemana padyaalu.

Have a a look at http://www.spandana.org/Padyaala-Toranam/padyaala-thoranam.html

Thank You!
Giriprasad Lankipalle
Bay Area

 
At 10:46 PM, Blogger v_tel001 గారు చెప్పినారు...

తెలుగులొ ఆహ్వానం ఇక్కడ ఉంది
http://deeptidhaara.blogspot.com/2009/01/bay-area-causa.html

 
At 9:54 AM, Anonymous Anitha Chowdary గారు చెప్పినారు...

great to know
Telugu Songs Lyrics

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home