"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Friday, February 15, 2008

Staging Telugu humor

HYDERABAD: Andhra Saraswatha Parishad and Department of Culture are jointly organising a unique programme of adapting humorous episodes in various genres of modern Telugu literature to the stage.

Under the theme ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలో హాస్యం (Adhunika Telugu Sahityamlo Hasyam) (Humour in Modern Telugu Literature), episodes from popular literary works – story, novel, drama, essays- were selected and adapted to stage presentation by prominent personalities from theatre, said Parishad chairman and Jnanpeeth awardee C. Narayana Reddy and director culture, R. Kavitha Prasad at a media conference here on Wednesday. These selected plays would be presented at Ravindra Bharati on February15 and 16. The episodes to be presented were taken from K.Narayanarao’s drama ‘Vara Vikrayam’, M. Narasimha Rao’s story ‘The Perfect Life’, Chilakamarthi’s ‘Ganapathi’ novel and more.

Also slated to be staged are Gurajada’s ‘Kanyasulkam’, ‘Gyara Kaddu- Bara Kotwal’ of Suravaram Prataba Reddi, ‘Sakshi’ an article written by Panuganti.

Dr. Narayana Reddi said that Telugu literature has several works known for their intricate humour and thus this effort to present them to the present generation.

A book comprising above stage presentations has also been brought out and it would be released on the inaugural day by Minister Anam Ramanarayana Reddy, he said.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 10:36 PM, Blogger Hyderabadiz గారు చెప్పినారు...

We have a news post on Hyderabadi Comedy: Bakra. Best wishes.

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home