"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Tuesday, January 08, 2008

Make way for Telugu blogs

HYDERABAD: Ganapati is a farmer from Tanuku, West Godavari, overseeing his work and also sharing farmer-related information sitting in Hyderabad through his first farmer-oriented blog రైతే రాజు (Rythe-Raju).

Non-conversant in English, Ganapati had no idea that one-day he would become the first farmer to maintain a blog for farmers, that too in Telugu.

These days, he is passing-on whatever new techniques of horticulture he is learning, through his blogs, to his farming counterparts. “It was last year when I came across an article on Telugu blogs. I noted down the blog addresses and visited them. The persons who maintained the blogs helped me to write in Telugu,” he says.

Thanks to the growing interest in IT among people from other walks of life, it has become easy for people like Ganapati to maintain Telugu blogs, writing and uploading Telugu articles in Wikipedia, forming Telugu chat groups and finding technical-support to ‘tweak’ windows and other operating systems to transliterate Telugu.

“Eighteen months back we started sharing information on how to make computer write Telugu by using English keyboard. Now, there are 3,000 active contributors to Wikipedia and 1,000 dedicated Telugu blogs,” said Chava Kiran Kumar, a software engineer blogging as ‘chavakiran’ at blogspot.com.

There are host of blogs dedicated to help first time users who do not know how to blog in Telugu.“For the uninitiated, it may take some time to get the hang of it. One can visit lekhini.org and he can straight away start writing in Telugu,” said another blogger, Veera Venkatramana, blogging as Veevan.

The websites useful to visit: Etelugu.org, koodali.org, computerera.kodali.org for technical support, lekhini.org for typing in Telugu, http://groups.google.com/group/telugublog for access to Telugu blogs and http://te.wikipedia.org for Telugu wikipedia.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 10:41 AM, Blogger ravisekhar గారు చెప్పినారు...

mee blog title tenenu thraguthunnantha tiyyagaga vundi.ravisekhar

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home