"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Friday, December 28, 2007

AP launches 'Customer (E2C) Service'

Hyderabad: Andhra Pradesh Minister for Energy Coal and Minorities Welfare, Shabbir Ali Mohammed, today launched the 'Geneva Software Enterprise to Customer (E2C) Service', to send power alerts on billing status, power cuts, bill receipts and other information to the public in Telugu language through SMS.

Talking to newspersons here, the minister said the state government would look into the prospects of introducing the system in other departments like police to provide information in local language through SMS. The facility would be soon available in Urdu language also, he added.

Andhra Pradesh Official Language Chairman, A.B.K. Prasad, said Geneva Software Technologies was the first software company which introduced SMS in Telugu.

He urged the government to utilise the facility in other departments too as rural people need to get information in Telugu only.

Geneva Software Technologies' Managing Director, T. Muralai Krishna Reddy, said 'Geneva E2C', the latest innovation, which helps connect enterprise and customers in their preferred language, had tied up with Andhra Pradesh Central Power Distribution Company Limited (APCPDCL) to provide information through SMS.

He said the aim of introducing this innovation in India was to reach out to the multi-cultural populace, especially in the rural region.

Courtesy: Sify


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home