"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Wednesday, February 13, 2008

Short Stories Requested for publication in America Telugu Kathanika -Volume 10

Vanguri Foundation of America, Inc (VFA) will be publishing America Telugu Kadhanika-Volume 10,  an anthology of Telugu short stories written by Telugu writers of North America on the occasion of Sixth America Telugu Sahiti Sadassu which will be held this year. 

This is to request all Telugu writers of North America to send us copies of the stories, preferably written or published in the last couple of years. Please limit your submission to two stories. Stories published any where in the world or unpublished stories are also welcome. 

We also request suggestions on stories to be included from any readers, members of Raccabanda and other Telugu literary news groups, Editors of web magazines and other Telugu publications. Please send copies of recommended stories written by North American Telugu writers or let us know the details of the author and where the story is published. Your help will be prominently acknowledged in the Kadhanika volume to the extent possible. Please limit your recommendation to two stories per author. 

Please send the stories and suggestions via e-mail in PDF format or mail hard copy to:

Vanguri Foundation of America 

PO Box 1948

Stafford, Texas 77497. 

Stories can also be faxed to toll free 1 866 222 5301. 

Last date for receiving stories or story recommendations is March 15, 2008.

Please contact rvanguri@wt.net or call 832.594.9054 for details.


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 8:29 PM, Blogger 郑佳颖 గారు చెప్పినారు...

roshe run
curry 4
adidas nmd
air max 90
nike air max 2016
adidas yeezy
prada eyeglasses
huarache shoes
james harden shoes
adidas yeezy

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home