"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Friday, December 28, 2007

Telugu comedian Brahmanandam finds place in Guinness book

Hyderabad (PTI): Telugu film comedian బ్రహ్మానందం (Brahmanandam) has found place in the Guinness Book of World Records for acting in the largest number of films -- 754 -- in a single language.

"I have achieved this record in 20 years. I am thrilled. I have got an official confirmation in this regard. It is all because of the love and affection showered by the Telugu people," he said.

A lecturer before he entered the filmdom, Brahmanandam began his career with అహ నా పెళ్ళంట (Ahana Pellanta) directed by late Jandhyala who used to be hailed as హాస్య బ్రహ్మ (Hasya Brahma).

With 'Ahana Pellanta' achieving stupendous success, Brahmanandam never looked back.

With his unique style of acting, inimitabe dialogue delivery and body language, he went on to become a household name in Andhra Pradesh in a short span of time.

It is no exaggeration to say that no Telugu film was released in the 1990s without the actor. There were a number of movies which had a separate comedy track featuring Brahmanandam and other leading comedy actors like Kota Srinivasa Rao and Babu Mohan.

According to rough estimates, he has been acting in a minimum of 35 films every year for the past 22 years.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home