"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Tuesday, February 19, 2008

Grant Classical Status to Telugu : YSR

HYDERABAD: Chief Minister Y.S. Rajasekhara Reddy on Monday urged Union Minister for Tourism and Cultural Affairs Ambika Soni to take the initiative in facilitating the grant of classical language status to Telugu.

A press release said Dr. Reddy spent considerable time over the telephone talking to Ms. Soni and trying to impress upon her the necessity, especially considering the fact that a high-level meeting is convened in New Delhi on Wednesday.

He also told her that he had written to Prime Minister Manmohan Singh on November 24, 2007 on the issue.

After Hindi, the number of Telugu-speaking people came second in the country. Telugus in India apart, the issue was also dear to an estimated 10 crore Telugu-speaking people living in different parts of the globe, the Chief Minister pointed out.

He told her that there is historical evidence to prove that Telugu enjoyed prominence among ancient Dravidian languages. Dr. Reddy also reminded Ms. Soni that an order issued by Union Ministry of Home Affairs in 2005 also made mention of the importance of Telugu, which has a history of over 1,000 years.

Courtesy: The Hindu

Labels:


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home