"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Tuesday, December 11, 2007

Incentives proposed for the use of Telugu

HYDERABAD: The State Official Languages Commission has decided to give cash awards as an incentive from 2008 to the staff in Secretariat for using at least 70 per cent Telugu in files.

The proposals to this effect were submitted to the Chief Secretary by the commission on Wednesday.

The exercise to select the employees for this incentive would, however, be announced later, it said.

The commission proposed that use of Telugu in files should be made criterion for release/sanction of the annual increment to an employee. In a statement here later, commission chairman A. B. K. Prasad said the memo would not harm the employee, but serve as a warning.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 12:57 AM, Anonymous umesh గారు చెప్పినారు...

i want to know teaching of telgu in pune city in maharashtra state in india

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home