"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Thursday, October 25, 2007

Proof to claim classical status for Telugu

The ఆంద్రు (andru) in Andhra had Dravidian roots, says expert

Definite link between ancient Andhra and Harappa civilizations

Dravidian roots quite visible in the Indus Valley script, says Mahadevan

HYDERABAD: The AP Official Languages Commission has cited yet another evidence to claim classical language status for Telugu.

This is a recent observation by Iravatham Mahadevan, an authority on Indus Valley civilization, that there was a definite link between ancient Andhra and Harappa civilizations.

Mr. Mahadevan, a retired IAS officer, presented a paper on “Dravidian roots in Indus Civilization” at a conference held recently at Kuppam in connection with the 10th convocation of Dravidian University. He reasoned that the “andru” in Andhra sound, had Dravidian roots.

According to press note issued by the commission here on Thursday, he contended that though the Indus Valley script had not been fully deciphered in spite of continuous research, Dravidian roots were quite visible in the Indus Valley script. The conference was chaired by the university Vice-Chancellor G. Lakshminarayana and attended by the commission chairman A. B. K. Prasad.

Mr. Mahadevan said there was tremendous influence of Dravidian roots on all Indo-Aryan languages, especially those spoken in northern India. He demonstrated 400 to 450 symbols of Indus Valley script found on jars, terracotta and arrows etc. He said the word “ambu” carried the same meaning (arrow) in Telugu, Kannada and Tamil.
Serving as base

He concluded that the Dravidian languages served Indus Valley language as the base.

Courtesy: The Hindu

Labels:


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home