"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Monday, October 08, 2007

Chennai : Fanfare, huge billboards mark release of Telugu movies

K. Lakshmi

The recent festivity was for ‘Chirutha,’ in which Ram Charan Tej plays the lead

CHENNAI: Theatres in the city that screen Telugu films of late are marked by fanfare and huge billboards on the day of film’s release.

Fans of Telugu actors indulge in elaborate celebrations to rejoice the film’s release on the same day as in Andhra Pradesh. Staff of city theatres observed that such enthusiasm by Telugu film fans associations emerged in the city in the last five years.

The recent festivity in the city was for the much-awaited film, చిరుత (Chirutha) with debutant actor Ram Charan Tej, son of matinee idol Chiranjeevi, in the lead. Several fans who thronged the theatres burst firecrackers and distributed sweets to celebrate the release.

A staff of the Casino theatre said the merriment was almost on par with the celebration for Tamil movies. Huge billboards were also put up by members of Telugu film fans association to cheer the movie. However, most of these fans associations that are formed by a group of youngsters or college students are short-lived.

Earlier, the students used their college names in the billboards. After they faced disciplinary action from their colleges, they had formed associations, he said.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home