"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Thursday, October 25, 2007

Tirupati: Telugu Bhasha fete from Nov 22

TIRUPATI: Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD) Chairman and founder-president of తెలుగు సాంస్కృతిక వికాస వేదిక (Telugu Samskruthika Vikasa Vedika) B Karunakar Reddy said Telugu Bhasha Brahmotsavams would be held in the temple town from November 22 to 30.

Addressing a media conference here today, he said the fete would begin with తెలుగు తల్లి రథోత్సవం (Telugu Thalli Rathotsavam). On the second day of Brahmotsavams, 100 teams of folk artistes from Rayalaseema region would perform.

From the third day onwards, literary programmes and conventions would be held. Many litterateurs would take part in Brahmotsavams. Janumaddi Hanumath Shastri, Bapu and other eminent people would attend the event.

The TTD Chairman invited the Telugu associations across the world to participate in the first ever Brahmotsavams to propagate the greatness of Telugu language and culture. He urged students to improve their knowledge of Telugu language and culture by participating in the event.

TTD’s Sapthagiri magazine editor Saila Kumar, who is the convener of the programme, and others were also present.

Courtesy: NewIndPress


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home