"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Monday, October 08, 2007

Studies in Telugu language slack, says Buddha Prasad

GUNTUR: Studies in Telugu language are not going on at expected lines, Minister for Animal Husbandry Mandali Buddha Prasad has said. He laid the foundation-stone for an administrative block, to be constructed at a cost of Rs 6.21 crore, on the campus of Acharya Nagarjuna University on Friday.

University Vice- Chancellor V Balamohan Das laid the foundation for an open auditorium in the university.

Speaking on the occasion, the minister said though the demand for classical status to Telugu was forthcoming from all quarters, Telugu departments were showing little interest to come up with evidence to prove that Telugu was an ancient language.

On the other hand, Tamils strained their every nerve to get classical status to their language whereas our researchers and Telugu language lovers were not keen as their counterparts in Tamil Nadu did. If the situation continued, Telugu may lose its sheen and finally its existence, the minister added.

If Nannayya had written the Mahabharata in Telugu, the language might have flourished evidence to substantiate our demand for ancient status to Telugu, Prasad observed.

ANU was catering to the educational needs of Guntur and Krishna districts. There was a need to set up another university in Krishna district, he said and added that Chief Minister

Y S Rajasekhara Reddy’s ambition was to set up a university in every district. MLC Rayapati Srinivas said that after Balamohan Das took over the reins of the university, it was equipped with good infrastructure.

Balamohan Das said that many new buildings were coming up on the campus to provide all facilities to the students.

The open auditorium to come with Rs 1.5 crore would have a student facility centre, he added. YOUTH FEST: A three-day youth festival would be organised in ANU from October 27, said university students affairs coordinator N Samuel. Students from 406 colleges under the university purview would take part in the festival.

The winners of the festival would participate in the inter-varsity youth festival to be held at Padmavati Mahila University at Tirupati from November 12 to 16, he added.

Courtesy: NewIndPress

Labels:


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home