"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Friday, June 29, 2007

Telugu compulsory in schools

HYDERABAD: The exemption on learning Telugu compulsorily will not be available in schools from this academic year as the school education department has decided to do away with it.

A recent order from the director of government examinations had said that Special English as a second language option in state board schools will be scrapped and Telugu will be made compulsory following the three language formula that was to be implemented through GO 86 of 2003.

In the fresh orders, that were taken from the original GO, the director of government examinations said, he will not be conducting the examination for Special English in SSC public examinations of March, 2008.

The choice has now been narrowed down to: If the first language option is Telugu, the second language has to be Hindi and vice versa.

However, at the time of formulating the GO, a clause no. 7 was included, which stated that those whose mother tongue is not Telugu or who have been transferred here from other states, can be exempted from taking Telugu as second language. But this option is no longer available as part of implementing the three-language formula from this year, the only other language they can learn as second language is Hindi, which is already their first language.

And now, according to director, school education, S Balasubramanyam, this year, not only will there be no Special English, students will also not be given the exemption from learning Telugu.

“The exemption has to be sought afresh every year and this year such an application will not be accepted. No exemptions will be given and all those writing class X will have to learn and write their Telugu examination,” Balasubramanyam said.

According to the director, the GO has been implemented in a phased manner since 2003. Students in class X now were informed that by 2008, Telugu will be made compulsory for all. “They should have started learning Telugu from then. As of now, there is no backing down on making Telugu compulsory,” he said.

Courtesy: TOI


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


2 Comments:

At 3:46 AM, Blogger Sravan Kumar DVN గారు చెప్పినారు...

good move !
manva vallu CBSE ki veltaru kani , telugu ante moham mottutaru.

 
At 8:15 AM, Blogger leo గారు చెప్పినారు...

So there is no English as an option? Does the no exam for special english mean students wont have english as a subject at the SSC level?

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home