"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, June 09, 2007

Airtel introduces SMS service in Telugu

Hyderabad, June 8 (PTI): Airtel has introduced SMS option in Telugu for its customers in Andhra Pradesh.

The new service option is aimed at addressing the need of customers to communicate with their near and dear ones in their mother tongue, Bharat Airtel Ltd., Andhra Pradesh circle Chief Executive Officer, T Elango, told reporters today.

"It would be very relevant and handy for all customers who choose to communicate with each other in Telugu," he added.

To avail this service, Airtel customers need to download and activate a free-of-cost application on to their handset through 'Airtel Live', the company's entertainment portal.

Due to the unique key-entry and rendering mechanism in this application, customers can conveniently type an SMS in Telugu, Elango explained.

This service also has a one touch help function, which provides a guide on how to use the english and numeric keyboard to type Telugu letters.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home