"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Sunday, June 03, 2007

Telugu words in Hebrew literature

Miss Samyuktha Kooniah's research work was published by me, with her permission, last year.

http://www.telugutanam.com/telmunlanguage.htm

I am now happy to see that she got an opportunity to talk about her work at the All India Telugu Conference, 2007.

*****

A 1794 BC stone tablet established that the Sumerian-Assyrian culture had its roots in Andhra Pradesh

Samyuktha Koonaiah

CHENNAI: In a path-breaking revelation, a young research scholar of Potti Sriramulu Telugu University has come out with recorded evidence linking Telugus and Israelis on the basis of Telugu words found in Hebrew literature.

The disclosure was made by Samyuktha Koonaiah in her presentation at a seminar on `Telugu History and Culture' on the concluding day of the three-day All India Telugu Conference here on Sunday. She quoted epigraphic evidence traced from Bahrain in support of her argument.

Ms. Samyuktha, who is doing her research on `Andhra Pradesh - The missing link - Tilmun language and Telugu', said a 1794 BC stone tablet established that the Sumerian-Assyrian culture had its roots in Andhra Pradesh.

Interesting revelations

In fact, an article titled `The Seafaring Merchants of Ur' published in the American Oriental Society in1954 by A. L. Oppenheim contains several Telugu words to prove that Abraham migrated from the `land of darkness', the `Andhaka Desa' as the Andhra region was known in the past, she said.

Research findings suggest that `Barbar' or `Barbaras', a native tribe living in the south of the Vindhyas was a common name in Assyrian culture. An earliest instance of calling children `Bullutu' was similar to that of the Telugu usage Bulli, Bullodu etc, she said. Another `provincial spelling' in Telmun literature and references to Sumero-Akkadian vocabularies contain this sentence `ni imta ha-is' similar to that of `nee intiki vachchi' (come to my home).

Letter on tablet

A stone tablet also contained a letter from a seafarer to a local trader demanding to know why he did not sell a particular commodity at a price agreed upon and why it was not weighed properly too.

Old Babylonian legal documents which were unearthed by archaeologists contain evidence of this letter belonging to one member of the Guild of Dilmun, Ea-Nasir. One of its lines when pronounced in Telugu becomes "ayya adhi annakimmani, tusi (tuchi) immani, maaki antundhi" (something to the effect `I have asked you to give it to my brother after weighing'. It was a deal about copper ingots.

Telling proof

Quoting several such examples Ms. Samyuktha said there was sufficient proof to link those Sumerian cultures with the Telugus. Hebrew, Sumerian and Assyrian records abound in such descriptions and suggest that the present Israelis belonged to Andhra Pradesh.

Ms. Samyuktha argues that Kamakur village in Balayapalli mandal of Nellore district still has 21 Jewish families. Only they are not even aware that they are Jews. She is one among them and her first name Kooniah could be found in Hebrew as Koni, she says.

Courtesy: The Hindu


Labels:


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


2 Comments:

At 4:23 AM, Blogger chandamama గారు చెప్పినారు...

చాలా వింతగా ఉంది. ఎక్కడ ఇజ్రాయిల్, ఎక్కడ తెలుగు.

 
At 9:30 PM, Blogger sexy గారు చెప్పినారు...

情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣,情趣用品,情趣用品,情趣,情趣,A片,A片,A片,A片,A片,A片,情趣用品,A片,情趣用品,A片,情趣用品,a片,情趣用品

A片,A片,AV女優,色情,成人,做愛,情色,AIO,視訊聊天室,SEX,聊天室,自拍,AV,情色,成人,情色,aio,sex,成人,情色

免費A片,美女視訊,情色交友,免費AV,色情網站,辣妹視訊,美女交友,色情影片,成人影片,成人網站,H漫,18成人,成人圖片,成人漫畫,情色網,日本A片,免費A片下載,性愛

情色文學,色情A片,A片下載,色情遊戲,色情影片,色情聊天室,情色電影,免費視訊,免費視訊聊天,免費視訊聊天室,一葉情貼圖片區,情色視訊,免費成人影片,視訊交友,視訊聊天,言情小說,愛情小說,AV片,A漫,AVDVD,情色論壇,視訊美女,AV成人網,成人交友,成人電影,成人貼圖,成人小說,成人文章,成人圖片區,成人遊戲,愛情公寓,情色貼圖,色情小說,情色小說,成人論壇


成人電影,微風成人,嘟嘟成人網,成人,成人貼圖,成人交友,成人圖片,18成人,成人小說,成人圖片區,成人文章,成人影城,愛情公寓,情色,情色貼圖,色情聊天室,情色視訊

視訊聊天室,聊天室,視訊,,情色視訊,視訊交友,視訊交友90739,免費視訊,免費視訊聊天,視訊聊天,UT聊天室,聊天室,美女視訊,視訊交友網,豆豆聊天室,A片,尋夢園聊天室,色情聊天室,聊天室尋夢園,成人聊天室,中部人聊天室,一夜情聊天室,情色聊天室,080中部人聊天室,080聊天室,美女交友,辣妹視訊

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home