"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, March 03, 2007

Vishakhapatnam: Telugu stories award

VISAKHAPATNAM: R.S. Krishna Moorthy Memorial Award Committee has invited Telugu short stories for the 2007 R.S. Krishna Moorthy Award. The stories should be original, not exceeding 20 foolscap pages, written only on one side and should be in legible handwriting. The award carries a certificate and cash prizes of Rs.3,000, Rs.2,000 and Rs.1,000 for the first, second and third winners respectively.

The entries will be judged by a panel of writers and critics, according to award committee member R. Sailaja.

Entries should be sent to N.S. Murthy, 8-100, Naiduthota bus stop, Vepagunta, Visakhapatnam-530047 by March 31, 2007.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home