"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Sunday, February 18, 2007

Kuchipudi to host music, dance fest

Idea is to propagate the art form and highlight the village's heritage
  • Artistes of the village struggle to support their families now
  • Pandit Birju Mahararj to be honoured at the fest
HYDERABAD: Kuchipudi Art Academy, Chennai, and Akhila Bharata Kuchipudi Natya Kala Mandali, Kuchipudi, will organise సిద్ధేంద్ర యోగి మహోత్సవ్ (Siddhendra Yogi Mahotsav) at Kuchipudi (Natyakshetram) from February 26 to March 4.

The objective of this festival of music and dance is to highlight the heritage of Kuchipudi village in Krishna district as an abode of art and encourage artistes to propagate and take up this art form, said the organisers.

Over the centuries, the zeal of stalwarts kept this art alive in its traditional purity and their descendants had taken the art form beyond the confines of the State. However with declining patronage for the art form, the artistes in the village who struggle to support their families are now compelled to take up alternative careers.

The annual festival is being organised to serve as a platform to showcase the contribution of the stalwarts. Many renowned artistes will participate in the festival. Kathak dance maestro Pandit Birju Maharaj would be honoured with Siddhendra Yogi Puraskar, they said.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 8:45 PM, Blogger Hyderabadiz గారు చెప్పినారు...

PS. Apologies for cross posting. This is not spam.
Hello Hyderabadi Blogger:
We have a plan to unite all Hyderabadiz: Calling out to all Hyderabadi bloggers.
We are trying our best to gather as much as possbile (I mean the sound and the fury, show and tell, look and feel of our true colors).
Push, pull or try your best to bring more people join the event of uniting Hyderabadi Bloggers.
Best, MT and the Team of Hyderabadiz

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home