"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Friday, February 23, 2007

The sound of music scores over a career in IT


Prasaad Bhosekar

Life begins at 50. An IT professional after working for 18 years in major companies like Reliance, ONGC, Bosch, Satyam and SHICL has taken to music full time. He says he listened to his heart.

In India you now no longer see No Vacancy boards. Jobs are plenty so are the number of professionals. However, there's another side to the professionalism too. Many professionals after some point of time feel like doing something else which is not related to their core area. Here is a story of an IT professional in Hyderabad, who after working for 18 years in major companies, has taken to music full time. The speciality is fusion music and that too at the age of 50.

For ఉదయ శంకర్‌ (Uday Shankar), life began at 50. An electronics and telecommunications engineer, the addition to his portfolio is music. Having worked for ONGC, Bosch, SHCIL (Stocks Holding Corporation of India Ltd), Satyam and Reliance for 18 years, Uday Shankar has taken to music now.

He is no longer a full time professional in electronics and telecommunications but prefers to be called a full time musician. He writes, composes and sings.

He says, ``I was inclined towards music right from my childhood. 18 years of hard professional life has taken its toll on me. Now I have financial security and now I want to listen to my heart which is in music.”

As a young boy Uday always liked music. After quitting his profession Uday even cut an audio album titled హృదయమా (Hrudayama) in Telugu. Now he has taken up the unique task of presenting famous Telugu writers and singers అన్నమాచార్య కృతులు (Annamayacharaya's Kirtans) with fusion music which no one has attempted before. It will be a three-way fusion: base being Carnatic, style of singing Sufi and orchestration western.

Uday Shankar explains ``No one has tried this before in Telugu. Annamacharya's Kirtans were composed by him more than 600 years ago. Many have sung his Kirtans. Now I want the younger generation to listen to these beautiful compositions and that is the reason I have inserted fusion element into it.''

Believing himself to be a student of music, Uday Shankar wants to work on devotional music which he says will remove negative thoughts in his mind.

Courtesy: Zee News


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home