"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Sunday, February 04, 2007

Ugadi Telugu Creative Writing Contest

Ahead of Sarvajit Nama Ugadi (March 20, 2007), Vanguri Foundation of America, Inc has announced the 12th Telugu Creative Writing Contest open for all writers of North America and also for all Telugu writers present globally.

The contest, conducted for the past eleven years, is intended to encourage and inspire all Telugu writers to continue their creative writing. A panel of qualified Telugu Literary persons of North America and India will judge the winning entries.

The Contest categories include (1) Short Story (2) Kavitha and (3) Essay (4) Novel

Two prizes ($116 and $58) will be awarded in each of the Short Story, Poetry and Essay categories.

One prize in the novel category will be awarded with Cash Award of $250. The prize money for VFA may increase the prize money for deserving entries. All winners will receive a Certificate of Excellence.

The winning and other selected entries will be published by Vanguri Foundation of America, Inc. in accordance with its publication schedules.

Contest rules are as follows:

1. Submissions to Short Story and Essay categories must be less than 15 hand written pages and 5 pages for Poetry.

Participants are encouraged to explore themes that are related to the various phases of the lives of Telugu Americans, such as professional careers, future expectations or plain utopian dreams and the impact of globalization on the lives of Telugu people.

2. Only original, unpublished works will be accepted. The authors must send their real name, address, phone number and e-mail even though pen name can be used for the purpose of publication.

3. Last date to receive entries is March 20, 2007 (Sarvajit Nama Samvatsara Ugadi Day). Articles can be sent to the following addresses:

By Postal mail:

Vanguri Foundation of America, Inc.
P.O. Box 1948
Stafford, Texas 77497

By E-mail with PDF attachments:

rvanguri@wt. net
phspvr@physics. emory.edu

4. The results of the Contest will be announced on or before June 1, 2007

For more information, please contact

Pemmaraju Venugopala Rao (404) 727 4297 (W)
e-mail: phspvr@physics. emory.edu

Vanguri Chitten Raju (832) 594 9054 (C), (281) 277 0445 (W)
e-mail: rvanguri@wt. net

Courtesy: AndhraCafe

Labels: , ,


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home