"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, February 03, 2007

Literary fete to relive glory of Telugu

Three-day `Sri Krishnadevaraya Mahotsavam' from February 9
  • Bronze statue of he emperor to be installed
  • Literary festival to be held at Srikakulam
HYDERABAD: Circa 1518, February 10: Vijayanagara emperor Sri Krishnadevaraya, who patronised Telugu, was blessed by Lord Vishnu who appeared in his dream as he lay asleep under an ancient `mandap' in a place called Srikakulam, some 90 km away from Vijayawada, in Krishna district. That night, He told Krishnadevaraya to author a literary work in Telugu. Thus took shape his magnum opus అముక్త మల్యద(Amukta Malyada), one of his five literary works.

Avanigadda MLA and president of Divi Aithihaasika Parisodhana Mandali Mandali Buddha Prasad and Rallabandi Kavitha Prasad, Director, Department of Culture, on Saturday, announced that a three-day festival at Srikakulam- శ్రీ కృష్ణదేవరాయ మహోత్సవం (Sri Krishnadevaraya Mahotsavam)- will be held on February 9, 10 and 11, in a bid to relive those historic moments.

At a press conference here, Dr. Kavitha Prasad said the department would spend about Rs. 5 lakhs on the festival, with Mr. Buddha Prasad and others chipping in with their contribution. Raja Achyuthadevaraya, a direct descendant of Sri Krishnadevaraya, would be present as a special invitee at the inaugural on February 9.

Courtesy: The Hindu

Labels:


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 6:43 PM, Blogger Dr.Ismail గారు చెప్పినారు...

ఆహా! ఎంత చక్కని ఆలోచన...నిర్వాహకులకు నా అభినందనలు.

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home