"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Tuesday, October 24, 2006

This local lad is a nano-scientist

VIJAYAWADA: From a downtown Telugu medium school in Satyanarayanapuram to the labyrinthene intricacies of nano-technological research in state-of-the-art labs in Japan...it has been quite a journey for this local lad.

Say "hi" to Bhagavathula L V Prasad, a scientist at the prestigious Pune-based National Chemical Laboratory. This home-grown scientist, whose schooling and under-graduate level of education in Telugu medium, is now delving deep into foam-based methods to prepare nano-particles and the issues related to their phase transfer protocols and functional organic nano-particle hybrids.

He is the only second scientist from the coastal Andhra region to be working in nano-science at the NCL.

"Studying in mother tongue has made me feel stronger. This gave me a sound grounding," he says. "My three-year stint at Japan, where the most advanced research works are published in Japanese alone and the best of the scientists speak only in their mother tongue, has further steeled my conviction," he adds.

Referring to his tryst with nano-science, he said nano-technology held the key to the future of mankind. While the US and Japan are the leaders in this field, Asian giants like China, Thailand and Taiwan too have been investing huge amounts.

The Indian government has set up the Nano-science and technology initiative and has established 10 centres for excellence in nano-science.

Prasad, who would soon be speaking at two prestigious international scientific seminars, on Monday addressed the physics students at KBN College.

Courtesy: NewIndPress


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home