"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Tuesday, October 24, 2006

Platinum Jubilee of Telugu Cinema to be held in Hyderabad

The celebration will be an occasion to recollect, analyse and review the progress made by Telugu cinema's talkie era over the years

HYDERABAD: A two-day celebration to mark the platinum jubilee year of Telugu cinema, tracing its journey in the last 75 years, will be organised at Sri Tyagaraya Gana Sabha here on October 28 and 29.

Organised by the Film Analytical and Appreciation Society (FAAS), a wing of the city-based Integrated Telugu Cultural and Literary Association, it will be an occasion to recollect, analyse and review the progress and changes made by Telugu cinema's talkie era until today, said FAAS secretary K.Dharma Rao here on Monday.

Highlights

A talk on `75 years of Telugu cinema and its changing phases' by S.V.Ramarao, felicitations to actors, directors, producers who made a mark in the field with excellence awards will be the highlights of the programme. The excellence awards were named after late actors, directors and producers who immortalised their contribution to the filed of cinema by their exceptional talent, he said.

Festival chairman and `Rasamayi' president M.K.Ramu said comprehensive data about every aspect of Telugu cinema - films, actors, banners, producers and directors - will be displayed at the venue as part of the celebrations.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home