"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Tuesday, August 29, 2006

Telugu in official correspondence a 'must' : Mittal

Tuesday August 29 2006 12:01 IST

MACHILIPATNAM: Collector Naveen Mittal has instructed the district administration to compulsorily ensure use of Telugu in official correspondence addressed to the citizens.

Speaking at the first meeting of the newly constituted district-level Official Language Commission here on Monday, the collector appealed to the commission members to help implement use of Telugu as official language in all departments throughout the district.

DRO S Sunder Raju, who is also the commission secretary, spoke. ZP CEO L. Subbarayudu, agriculture JD S Jagadeeswara Reddy, R & B EE K Seshukumar, Akshara Krishna DD S Baburao and in-charge DEO Venkatasubbamma participated.

Courtesy: NewIndPress


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home