"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Sunday, August 20, 2006

National Seminar for Telugu teachers, Hyderabad, Aug 21, 22

Potti Sreeramulu Telugu University is organising a national seminar for Telugu teachers from different States on August 21 and 22. The seminaris to be inaugurated by Minister for Primary Education N. Rajyalaxmi, according to a press release issued here on Saturday.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 3:53 PM, Anonymous Rakesh గారు చెప్పినారు...

Hi., you got a very nice blog going. Impressed with the depth of data. Thanks
Rakesh
http://TeluguBoxOffice.blogspot.com

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home