"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Saturday, August 19, 2006

Telugu gets a boost in SVU

Degrees, signboards to be in Telugu too along with English

TIRUPATI: Degrees will be awarded in Telugu too along with English in Sri Venkateswara University. The varsity's Executive Council which met here with the Vice-Chancellor, S. Jayarama Reddy in the chair, also decided that all sign-boards in the college, university office and elsewhere on the campus should be in Telugu too. The idea is to increase use of Telugu on the campus and give the language its rightful place, said the V-C.

Another resolution was to integrate the university's Kadapa-based PG Centre with the Yogi Vemana University coming up there. Another Kadapa-based institution, C.P. Brown Research Centre also would be now brought under the purview of the Yogi Vemana University.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home