"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Thursday, August 24, 2006

Awareness meet on Telugu

Thursday August 24 2006 10:29 IST

VISAKHAPATNAM: By drafting all the documents related to district administration in Telugu language, one could assist the enhancement of usage of the language, opined Andhra Pradesh Official Language Committee chairman ABK Prasad.

Speaking at an awareness meet on Telugu language here on Wednesday, Prasad said the awareness meet was being conducted 40 years after the language committee was established, which was quite harmful for the development of the language.

It is high time that Andhraites should think about the development of their mother tongue.

Nizamabad district has achieved the status of using Telugu language in day-to-day office work and has got good results as well, he said and added that Telugu language should become the official language in true sense in the entire State. It was the responsibility of the officials to communicate with people in their language, Prasad said. Collector Anil Kumar Singhal, municipal commissioner N Srikant and rural SP JG Murali were present.
Courtesy: NewIndPress


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home