"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Tuesday, July 11, 2006

Stress on use of Telugu in government offices

Kakinada: Chairman of the Official Language Commission A.B.K. Prasad has said that Telugu should get its due recognition as one of the oldest languages and every effort is being made to increase its importance in the Government offices.

Inaugurating the two-day seminar on `Changing trends in Telugu literature-introduction of new techniques in Telugu teaching' at Ideal College campus here on Saturday, he said globalisation had contributed to the increased influence of English and reducing the importance of Telugu. He wanted that those who studied Telugu should also get equal opportunities on the lines of those educated in English.

Claim disputed

Mr. Prasad described the G.O. issued by the Tamil Nadu Government claiming Tamil being the oldest language known in the world, baseless. He said action was being taken to implement Telugu in all the Government offices and in courts.Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


3 Comments:

At 3:53 AM, Anonymous Ellie గారు చెప్పినారు...

I enjoyed your site
Especially the pictures
They are Beautiful
Greetings Ellie
NEDERLAND

 
At 4:58 AM, Anonymous Anonymous గారు చెప్పినారు...

I have seen your blog. It’s quite interesting and informative. Have a look on my hyderabad real estate. Have a look on my blog.

 
At 6:56 PM, Blogger raybanoutlet001 గారు చెప్పినారు...

ray ban sunglasses
ugg boots
chicago bulls jersey
michael kors outlet
michael kors handbags outlet
boston celtics jersey
oakley sunglasses
yeezy shoes
ralph lauren
ugg boots

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home