"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Sunday, July 09, 2006

ఇటలి !l'Italia !!!
2006 campioni !

ITALY !!!
2006 Champions!


Zidane..!!??....you should have shown more control over yourself towards the end! I feel sorry for ya..Italians' semi-final victory celebrations in San Francisco, California


fifa world cup soccer


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 6:54 PM, Blogger raybanoutlet001 గారు చెప్పినారు...

michael kors outlet
cheap ugg boots
ralph lauren outlet
cheap ugg boots
ed hardy uk
ugg outlet
ugg boots
ugg boots
michael kors uk
nike blazer pas cher

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home