"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Tuesday, June 27, 2006

Piratla Venkateswarulu book release on June 27

VIJAYAWADA: In a move to revive the pristine glory of the Sri Ramamohana Pustaka Bhandagaram, the management has decided to unveil a paperback edition of the essays by president of the library Piratla Venkateswarulu.

The volume will be released by Kourtalam seer Sri Siddeswarananda Bharathi Swamy here on Tuesday.

The essays were compiled by Piratla marking the 168th birth anniversary of novelist Bankimchandra Chateerjee. They were relayed by the All India Radio.

The library plans to digitise the library, have a catalogue of books and make the library a treasure-trove for students and research scholars of ancient Telugu literature. The library has over 35,000 titles with a history of publication dating back to 17th century.

Courtesy: NewIndPress


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home