"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Friday, June 09, 2006

Tirupati: Exhibitions on Bapu's works steals the show

Event organised by `Impressions' attracts many

TIRUPATI: A popular collection of paintings sketched by noted artist and film director బాపు (Bapu) are on display at Balaji Bhavan exhibition hall here.

The exhibition is conducted by `Impressions', a Vijayawada-based art promoter for the first time in Tirupati and needless to say, the `Bapu' tag has attracted a number of visitors on the first day itself.

Bapu's inimitable style of expressing his ideas with suavity and subtlety is the hallmark of the paintings.

Fancy for details

Many of his works on display revolve around Krishna, showing him as a lovable child, as a romantic lover of `Gopikas' and as a statesman in the battlefield.

The finesse of Telugu art is reflected in every inch of the canvas.

The 6ft X 1ft wooden panel depicting Ramayana in a nutshell stands as yet another highlight of the artist's deep knowledge of the epic and his fancy for details.

There are books on Mahabharata with paintings by Bapu and narration by his associate Mullapudi Venkataramana.

Budugu's show

బుడుగు (Budugu), the character of a naughty boy created by Bapu drawing inspiration from Dennis the Menace, has a gallery of his own.

In fact, there are a number of mementoes in the form of books, laminated photos and porcelain mugs depicting Budugu and girlfriend 'Seegyanapesuna' (read 'Sri Gnana Prasuna').

The expo, which is a `must watch' for all art lovers, closes on Sunday.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 7:26 PM, Blogger raybanoutlet001 గారు చెప్పినారు...

omega watches sale
chargers jerseys
ugg boots
coach outlet online
ralph lauren outlet
coach outlet
ugg boots
michael kors outlet
ugg boots
michael kors outlet
2017.8.23

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home