"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Sunday, June 04, 2006

గోదావరి lyrics


Two beautiful songs from the movie గోదావరి (Godavari)

మనసా వాచా...నిన్నే వలచా

(listen to this song)


మనసా వాచా...నిన్నే వలచా...నిన్నే ప్రేమించా (m)
నిన్నే తలచా...నన్నే మరిచా...నీకై జీవించా (f)
ఆ మాట దాచా...కాలాలు వేఛా...నడిచానే్ని నీడలా (m)

మనసా వాచా...నిన్నే వలచా...నిన్నే ప్రేమించా (f)

చిన్న తప్పుమని చిత్తగించమని అన్నా వినదు (m)
అప్పుడెప్పుడొ నిన్ను చూసి నీ వశమై మనసు
కన్నీరైనా గౌతమికన్న తెల్లారైనా పున్నమికన్న (f)
మూగైపోయ నీ లా...

మనసా వాచా...నిన్నే వలచా...నిన్నే ప్రేమించా (m)

నిన్న నాదిగ నేడు కాదుగ అనిపిస్తున్న (m)
కన్ను చీకటై కలలు వెన్నెలై కాటేస్తున్న
గతమేదైనా స్వాగతమననా నీ జతలోనె బ్రతుకనుకోనా (f)
రాముని కోసం సీతలా...

మనసా వాచా...నిన్నే వలచా...నిన్నే ప్రేమించా (f)
నిన్నే తలచా...నన్నే మరిచా...నీకై జీవించా (m)
ఆ మాట దాచా...కాలాలు వేఛా...నడిచానేని నీడలా (f)

మనసా వాచా...నిన్నే వలచా...నిన్నే ప్రేమించా (f)

manasaa vaachaa...ninnae valachaa

manasaa vaachaa...ninnae valachaa...ninnae praemiMchaa (m)
ninnae talachaa...nannae marichaa...neekai jeeviMchaa (f)
aa maaTa daachaa...kaalaalu vaeChaa...naDichaanaenai neeDalaa (m)

manasaa vaachaa...ninnae valachaa...ninnae praemiMchaa (f)

chinna tappumani chittagiMchamani annaa vinadu (m)
appuDeppuDo ninnu choosi nee vaSamai manasu
kanneerainaa gautamikanna tellaarainaa punnamikanna (f)
moogaipOya nee laa...

manasaa vaachaa...ninnae valachaa...ninnae praemiMchaa (m)

ninna naadiga naeDu kaaduga anipistunna (m)
kannu cheekaTai kalalu vennelai kaaTaestunna
gatamaedainaa svaagatamananaa nee jatalOne bratukanukOnaa (f)
raamuni kOsaM seetalaa...

manasaa vaachaa...ninnae valachaa...ninnae praemiMchaa (f)
ninnae talachaa...nannae marichaa...neekai jeeviMchaa (m)
aa maaTa daachaa...kaalaalu vaeChaa...naDichaanaeni neeDalaa (f)

manasaa vaachaa...ninnae valachaa...ninnae praemiMchaa (f)

******


రామ చక్కని సీతకి...(listen to this song)

నీల గగన...ధలవి చలన...ధరని జాత్రీ రమణ
ఆ అ ఆ అ అ అ ఆ
మధుర వదన...నళిన నయన...మనవి వినరా రామ

రామ చక్కని సీతకి...అరచేత గోరింత
ఇంత చక్కని చుక్కకి...ఇంకెవరు మొగుడంట


ఉడత వీపున వేలు విడిచిన...పుడమి అల్లుడు రాముడె
ఎడమ చేతను శివుని విల్లును...ఎత్తిన ఆ రాముడె
ఎత్తగలడ సీత జడను తాళి కట్టె వేళలో

రామ చక్కని సీతకి...

ఎర్ర జాబిలి చెయ్యి గిల్లె...రాముడేడని అడుగుతుంటె
చూడలేదని పెదవి చెప్పె...చెప్పలేమని కనులు చెప్పె
నల్ల పూసై నాడు దేముడు...నల్లని రఘురాముడే

రామ చక్కని సీతకి...

చుక్కనడిగా దిక్కునడిగా...చమ్మ గిల్లిన చూపునడిగా
నీరు పొంగిన కనులలోన...నీటి తెరలే అడ్డు నిలిచె
చూపుకోమని మనసు తెలిపె...మనసు మాటలు కాదుగ

రామ చక్కని సీతకి...అరచేత గోరింత
ఇంత చక్కని చుక్కకి...ఇంకెవరు మొగుడంట
రామ చక్కని సీతకి...

ఇందువదన కొందలదన...మందగమన భామ
ఎందువలన ఇందువదన ఇంతమదన ప్రేమ


raama chakkani seetaki...

neela gagana...dhalavi chalana...dharani jaatree ramaNa
aa a aa a a a aa
madhura vadana...naLina nayana...manavi vinaraa raama

raama chakkani seetaki...arachaeta gOriMta
iMta chakkani chukkaki...iMkevaru moguDaMTa

uData veepuna vaelu viDichina...puDami alluDu raamuDe
eDama chaetanu Sivuni villunu...ettina aa raamuDe
ettagalaDa seeta jaDanu taaLi kaTTe vaeLalO

raama chakkani seetaki...

erra jaabili cheyyi gille...raamuDaeDani aDugutuMTe
chooDalaedani pedavi cheppe...cheppalaemani kanulu cheppe
nalla poosai naaDu daemuDu...nallani raghuraamuDae

raama chakkani seetaki...

chukkanaDigaa dikkunaDigaa...chamma gillina choopunaDigaa
neeru poMgina kanulalOna...neeTi teralae aDDu niliche
choopukOmani manasu telipe...manasu maaTalu kaaduga

raama chakkani seetaki...arachaeta gOriMta
iMta chakkani chukkaki...iMkevaru moguDaMTa
raama chakkani seetaki...

iMduvadana koMdaladana...maMdagamana bhaama
eMduvalana iMduvadana iMtamadana praema

*****

ఉప్పొంగెలే గోదావరి

షడ్జమం భవతి వేదం
పంచమం భవతి నాదం
శ్రుతి శిఖరే నిగమహరే స్వరలహరే

ఉప్పొంగెలే గోదావరి ఊగిందిలే చేలో వరి
భూదారిలో నీలాంబరి మా సీమకే చీనాంబరి
వెతలు తీర్చు మా దేవేరి వేదమంటి మా గోదారి
శబరి కలిసిన గోదారి రామ చరితకే పూదారి

వేసెయ్ చాప జోరుసేయ్ నావ
బారు సేయ్ వాలుగా చుక్కానే చూపుగా
బ్రతుకు తెరువు ఎదురీతగా

సావాసాలు సంసారాలు చిలిపి చిలక జోస్యం
వేసే అట్లు వెయ్యంగానే లాభసాటి బేరం
ఇళ్ళే ఓడలైపోతున్న ఇంటి పనుల దృశ్యం
ఆరేసేటి అందాలన్ని అడిగే నీటి అద్దం
ఏం తగ్గింది మా రామయ్య భోగం
ఇక్కడ నది ఊరేగింపులో పడవ మీద లాగా
ప్రభువు తాను కాదా

గోదారమ్మ కుంకంబొట్టు దిద్దే మిరప ఎరుపు
లంకానాథుడింకా ఆగనంటు పండ్లు కొరుకు
చూసే చూపు ఏం చెప్పింది సీతా కాంతకి
సందేహాల మబ్బే పట్టె చూసే కంటికి
లోకం కాని లోకంలోన ఏకంతాల వలపు
అల పాపి కొండల నలుపు కడగలేక నవ్వు తనకు రాగాuppoMgelE gOdAvari

shaDjamaM bhavati vEdaM
paMchamaM bhavati naadaM
Sruti SikharE nigamaharE swaralaharE

uppoMgelE gOdaavari oogiMdilE chElO vari
bhoodaarilO neelaambari maa seemakE cheenaambari
vetalu teerchu maa dEvEri vEdamaMTi maa gOdaari
Sabari kalisina gOdaari raama charitakE poodaari

vEsey^ chaapa jOrusEy^ naava
baaru sEy^ vaalugaa chukkaanE choopugaa
bratuku teruvu edureetagaa

saavaasaalu saMsaaraalu chilipi chilaka jOsyaM
vEsE aTlu veyyaMgaanE laabhasaaTi bEraM
iLLE ODalaipOtunna iMTi panula dRSyam
aarEsETi aMdaalanni aDigE neeTi addaM
EM taggiMdi maa raamayya bhOgaM
ikkaDa nadi oorEgiMpulO paDava meeda laagaa
prabhuvu taanu kaadaa

gOdaaramma kumkaMboTTu diddE mirapa erupu
laMkaanaathuDiMkaa aaganaMTu paMDlu koruku
choosE choopu EM cheppiMdi seetaa kaaMtaki
saMdEhaala mabbE paTTe choosE kaMTiki
lOkaM kaani lOkaMlOna EkaMtaala valapu
ala pApi koMDala nalupu kaDagalEka navvu tanaku raagaa
Telugu cinema Andhra Pradesh Hyderabad Veturi melody sweet language music songs rama chakkani seethaki manasa vacha uppongele


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


19 Comments:

At 3:35 AM, Blogger Murty గారు చెప్పినారు...

Good work. I always wanted to post in Telugu but couldnot as I dont know the tools to publish in Telugu. Still experimenting with ILeap free edition. I got to know about your site through http://www.Pubsub.com search tool.

 
At 5:58 AM, Blogger Murty గారు చెప్పినారు...

Oh, me again. I have gone through the content provided about Telugu Blogging in Mediawiki. Even though webpages or wikis are able to show Telugu script in clumsy way my experience and taste prefers using a pagemaking software on desktop and converting it as .JPG format and posting on web is more appealing to readers. Another thing is now Google is providing two more services ( Notepad and Pages) which can be used to publish Telugu content.

 
At 3:25 AM, Blogger v_tel001 గారు చెప్పినారు...

Thanks మూర్తి గారు.
.jpg format is fine, but the present method of Telugu blogging using this unicode format helps retrieve the page during google searches, which can't be achieved when the content is in the form of images.

 
At 3:04 AM, Blogger Cosmic Voices గారు చెప్పినారు...

Nice job buddy.... can you also post the rest of the songs...esp uppongele godavari..... and may translation ...atleast of those lines which u feel are truly beautiful

 
At 8:48 PM, Anonymous Anonymous గారు చెప్పినారు...

nice job dude...http://newmoviesongs.com

 
At 8:55 PM, Blogger amruthavarshini గారు చెప్పినారు...

Hello sir
very gud work....luking for more!!
kaakapOtE oka chinna correction...raama chakkani paaTa lO...puData veepuna ani vraaSaaru...plzz change it to uData veepuna!!

regards
Tejo Karthik

 
At 11:18 PM, Blogger v_tel001 గారు చెప్పినారు...

Thanks cosmic, anon, Karthik.

I corrected the spelling to 'uData'

 
At 6:00 AM, Blogger Dinakar గారు చెప్పినారు...

చాలా మంచి ప్రయోగం.. మిగతా పాటలు కూడా వ్రాస్తే బాగుంటుంది.. ఎందుకంటే "టిప్పులు టప్పులు","మనసా గెలుపు నీదేరా!" పాటల లో వేటూరి గారు చాలా మంచి వాక్యాలు వ్రాసారు..

అభినందనలతో..
దినకర శర్మ

 
At 8:09 PM, Blogger Sridevi గారు చెప్పినారు...

beautiful lyrics from veturi....
nijamga godavari daggara vunnatle vundi songs vinte

 
At 10:53 PM, Blogger insatiablyfunny గారు చెప్పినారు...

Thank you soo much for these lyrics :) I've been searching for them everywhere!

 
At 2:52 AM, Blogger Anil గారు చెప్పినారు...

Having been the place which has given me all those unforgettable childhood moments, Godavari will always have a special place in my heart. All those memories create a virtual slideshow in front of my eyes as I listen to the songs. Those virtual images look almost real!! Add to it the melodious, soothing and evergreen voice of SPB, and you have an intoxicating song which is a kind of pure refreshment!

 
At 6:51 PM, Blogger John గారు చెప్పినారు...

ray ban outlet
gucci handbags
hollister kids
louis vuitton outlet online
michael kors outlet
michael kors handbags
oakley sunglasses
polo ralph lauren
coach outlet online
michael kors handbags
true religion outlet
ugg outlet
coach outlet online
louis vuitton outlet stores
celine handbags
ugg clearance
ugg boots
louis vuitton outlet
jordan retro
coach outlet store online
coach outlet store online
uggs outlet
louis vuitton handbags
lebron 12
north face jacket
louis vuitton outlet
tiffany and co
prada uk
jordan concords
oakley sunglasses wholesale
air jordan retro
hollister kids
jordans
ugg outlet
prada outlet
michael kors
abercrombie
north face outlet
20151223yuanyuan

 
At 2:13 AM, Blogger Zheng junxai5 గారు చెప్పినారు...

zhengjx20160525
cheap jordans
nhl jerseys
coach outlet
jordan concords
replica rolex watches
louis vuitton outlet
oakley outlet
louis vuitton outlet
michael kors handbags
coach factory outlet
asics running shoes
ray bans
louis vuitton outlet stores
coach outlet
adidas superstar trainers
ray ban sunglasses uk
ray ban outlet
burberry outlet online
fitflop shoes
ray ban sunglasses
michael kors bags
ray ban sunglasses uk
cheap ray ban sunglasses
polo ralph lauren
longchamp outlet
jordan shoes
nfl jerseys
michael kors outlet
coach factory outlet
pandora jewelry
coach outlet store online
michael kors handbags
cheap oakley sunglasses
michael kors
air max 95
louis vuitton outlet
jordan retro 4
kd 8
ed hardy outlet
louis vuitton purses

 
At 1:28 AM, Anonymous Anonymous గారు చెప్పినారు...

christian louboutin outlet
jordans for sale
air jordan pas cher
adidas originals
nike air max
coach outlet store online
christian louboutin shoes
louis vuitton handbags
cheap ray ban sunglasses
nike air max
jordan 4 toro
tods shoes
louis vuitton outlet
celine bags
nike free run
beats wireless headphones
ray-ban sunglasses
tory burch outlet
coach outlet store online clearances
longchamp bags
ray ban sunglasses outlet
coach factory outlet
hollister clothing
ray ban
polo ralph shirts
coach factory outlet
coach outlet
nike uk
coach outlet
louis vuitton
oakley sunglasses
coach outlet store online
ray ban sunglasses
jordan 11s
jordan concords
burberry outlet
oakley sunglasses
jordan shoes
2016.6.18haungqin

 
At 7:24 PM, Blogger raybanoutlet001 గారు చెప్పినారు...

mont blanc outlet
new york knicks jersey
michael kors handbags
jimmy choo shoes
michael kors outlet
rolex watches
true religion outlet
adidas nmd
michael kors bags
coach outlet online
2017.8.23

 
At 6:06 PM, Blogger raybanoutlet001 గారు చెప్పినారు...

reebok shoes
versace jeans
supra sneakers
ugg outlet
christian louboutin shoes
omega watches sale
michael kors outlet
gucci sito ufficiale
ugg boots
nike factory outlet

 
At 8:08 PM, Blogger raybanoutlet001 గారు చెప్పినారు...

nike trainers
philadelphia eagles jerseys
bengals jersey
ray ban sunglasses outlet
nike outlet
nike outlet
coach outlet
cheap basketball shoes
clippers jersey for sale
michael kors handbags

 
At 6:45 PM, Blogger Lilyh Gibsonc గారు చెప్పినారు...

christian louboutin outlet
pandora outlet
cheap ray ban sunglasses
ugg outlet
nike factory store
coach outlet
nfl jerseys wholesale
coach outlet
pandora jewelry
kate spade outlet

 
At 7:31 PM, Blogger Xu千禧 గారు చెప్పినారు...

mlb shop
oakley sunglasses
canada goose outlet
ugg boots clearance
moncler outlet
supreme outlet
ugg boots
pandora charms
canada goose uk
ray ban sunglasses

 

Post a Comment

<< Home