"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Tuesday, January 10, 2006

శ్రీ వేద భారతి ( Sri Veda Bharathi )

About Shri Veda Bharathi

India owes its hoary spiritual heritage to the Vedas. The 4 Vedas were said to have 1131 branches earlier. But now only 13 branches are traceable (viz., 1% only).

Out of these 13 branches also, only 7 are being chanted at different parts of the country.The remaining are traceable in script form only.

Even these branches may disappear if immediate steps are not taken to preserve them. Shri Veda Bharathi has taken up the task of preservation of Vedic Sabda & Vedic texts and also propagation of Vedic wisdom.

Founder & Managing Trustee of Shri Veda Bharathi, Shri RVSS Avadhanulu (MSc. Nuclear Physics, M.A Sanskrit, Ph.D. in Sanskrit Presently DEPUTY DIRECTOR Computer Facility Nizam's Institute Of Medical Sciences Hyderabad) took up this great work.

http://www.shrivedabharathi.org/about_us.htm

The Project got Appreciations and Blessings from The Former President of India, Dr. Shankar Dayal Sharma, The Prime Minister of India, Shri Atal Bihari Vajpayee and many seers of various peethams.

http://www.shrivedabharathi.org/appreciations.htm

Shri Veda Bharathi has so far created database for more than 200 CDs of both Audio and Multimedia categories on vedas. The CDs contain the Vedic Mantras, Swaras and Translations and can be played on computers with multimedia facilities.

Although considerable ground was covered, a lot more is required to be accomplished. It is estimated that, subject to availability of funds, the whole Project of creating database for the Four Vedas/Upanishadas may take 5 years. But once that is done we would be sure of preserving the Vedic treasure for future generations on a permanent basis. The significant
advantage is that we would be preserving them with Swaras as originally taught by Rishis.

An Appeal

Please check this link http://www.shrivedabharathi.org/appeal.htm

Please pass on this information to all friends you have, try to contribute (take membership or donate money exempt under 80(G) of Income Tax Act of India), if you have web site add this link to your site.

Learn Sanskrit on internet http://www.shrivedabharathi.in

Contact
SHRI VEDA BHARATHI
Regd. Office :
H. No. : H - 34, Madhura Nagar,
Hyderabad - PIN 500038, India.
Tel: 040 - 23812577
TeleFax. : 0091 - 40 -23812577

Email : vedabharathi@sify.com (INDIA)
E-mail :Svb_usa@yahoo.com,(ABROAD)


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


1 Comments:

At 1:55 AM, Blogger LCc 03 గారు చెప్పినారు...

nike lebron soldier 10
chrome hearts
ray ban sunglasses
damian lillard shoes
hermes handbags
adidas yeezy
yeezy boost 350 v2
ray ban
michael jordan shoes
nike roshe

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home