"దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స" - తుళువ రాజు శ్రీకృష్ణదేవరాయ
"dESa bhAshalaMdu telugu lessa" - tuLuva rAju SrI kRshNadEvarAya
Telugu is the sweetest among all languages of the Land - Great Tuluva Emperor Sri Krishnadeva Raya, 16th Century

తెలుగు మాట...తేనె ఊట
TELUGU...a language sweeter than honey

మంచిని పంచుదాము వడపోసిన తేనీటి రూపం లో
తేనెకన్న మంచిదని తెలుగును చాటుదాము వేనోల్ల
ఇదే నా ఆకాంక్ష, అందరి నుంచి కోరుకునె చిరు మాట

"TELUGU - Italian of the East" - Niccolo Da Conti, 15th Century


"సుందర తెలుంగిళ్ పాటిసైతు" - శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భారతి
"suMdara teluMgiL paaTisaitu" - SrI subrahmaNya bhArati
Let us sing in Sweet Telugu - Tamil poet Sri Subrahmanya Bharati, 20th Century

Tuesday, December 06, 2005

Presidential Award for 'Madhura'

Eminent scholar had researched and translated number of Sanskrit volumes into Telugu

Rajahmundry: మధుర కృష్ణమూర్తి శాస్త్రీ గారు ( Mr. Madhura Krishnamurthy Sastry ) , popular Sanskrit scholar has received the prestigious President of India Award for his 70 years of industrious research work on Sanskrit. Hailing from this town, he had translated the 1,100-year old commentary on సూర్య సిద్ధాంతం (Surya Sidhantham) into Telugu with his own handwriting and the 500-year old ఆంగిక భాస్కరం (Aangika Bhaskaram) and దైవగ్న విలాసం ( Daivagna Vilasam ). The Rastriya Sanskrit Research Centre, Tirupati is giving support to his works, publishing, and digitalising the same.

Courtesy: The Hindu


Want your own TELUGU BLOG?
Get it today!
Click here for a step by step guide to blogging in 'Italian of East'


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home